Trubačka Estrada, pobednici Guče

Trubači koji su više puta nagrađivani u Guči, profesionani trubači, sama trubačka elita – od 1000 do 8000 evra